BRAMSNÆS
HUNDEEJER FORENING

          

                                                  Referat fra                                                                                                                                                                                                                                 

Ordinær generalforsamling i

Bramsnæs Hundeejer Forening

mandag d. 30 november 2015

 

 

Kl. 18.00 til 19.00 – var der banko    

Kl. 19.00 til 19.30 bød vi på lidt god mad og drikke.

Kl. 19.30 til 20.30  generalforsamling blev afholdt.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Stationsvej 18, 4070 Kr. Hyllinge.

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent. Trine Møgelvang Søndergaard blev valgt.

2.   Valg af referent og stemmetæller.Tanja Frandsson blev valgt som referent og Evi Nielsen som stemmetæller.

3.   Formandens beretning til godkendelse. (Er vedlagt). Beretningen blev læst op af formanden, Bente Sønderskov. Beretningen blev godkendt.

4.   Regnskab til godkendelse. Blev fremlagt af kasserer Tina Larsen. Regnskabet blev godkendt.

5.   Budget til godkendelse. Budget for 2016 blev fremlagt af Tina Larsen. Budgettet blev godkendt.

6.   Indkomne forslag, herunder godkendelse af næste års kontingenter.

Bestyrelsen havde et forslag til kontingentforhøjelse (er vedlagt) – dette blev vedtaget.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg var Tanja Frandsson og Bente Sønderskov. Begge ønskede genvalg.

Både Tanja og Bente blev valgt. Tanja er siden fratrådt og Ninette Larsen er indtrådt i bestyrelsen.

     Valg af 2 suppleanter. Ninette Larsen og Ann Kyhl blev valgt.

     Valg af 2 revisorer. Pia Nejstgaard og Henrik Søndergaard blev genvalgt som revisorer.

8.   Eventuelt.

KBJ Byg og Belægning havde endnu en gang doneret et flot beløb til BHF, kr 1500. Tusind tak til Kirsten og Kenny (Justin).

 

 

 

Da Tanja fratrådte kort efter generalforsamlingen, er referatet skrevet af Bente Sønderskov.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk