BRAMSNÆS
HUNDEEJER FORENING

 

REFERAT FRA

Ordinær generalforsamling i

Bramsnæs Hundeejer Forening

Mandag d. 19 november 2012, kl. 19.00

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Stationsvej 18, 4070 Kr. Hyllinge.

1.   Valg af dirigent.

Trine Møgelvang Søndergaard blev valgt.

2.   Valg af referent og stemmetæller.

Mette Madsen blev valgt som referent og Evi Nielsen blev valgt som stemmetæller.

3.   Formandens beretning til godkendelse.

Formanden, Bente Sønderskov, fremlagde sin beretning, som herefter blev godkendt.

4. og 6.   Regnskab og budget til godkendelse.

Kasserer, Tina Larsen, fremlagde regnskab og budget (punkt 4 og 6 blev fremlagt samlet).                     Både regnskab og budget blev godkendt.

5.   Indkomne forslag, herunder godkendelse af næste års kontingenter.

Bestyrelsen havde ikke selv nogle forslag og havde heller ikke modtaget nogle fra andre.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg var Tina Larsen, Evi Nielsen og Palle Dam. Alle blev genvalgt.                          

      Valg af 2 suppleanter. Trine Møgelvang Søndergaard og Ib Tinghøj blev valgt.

      Valg af 2 revisorer. Jørgen Nielsen og Henrik Søndergaard blev valgt.

8.   Eventuelt.

Firmaet KBJ Byg og Belægning v. Kenny Bøje Jensen og Kirsten Styltsvig har endnu en gang doneret kr. 2500,- til BHF – tusind tak for det!

Formanden har haft kontakt til en dyrlæge, der arbejder for foderfirmaet Royal Canin. Han vil gerne komme og holde en teoriaften for os en gang i foråret uden vederlag.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk