BRAMSNÆS
HUNDEEJER FORENING

 

GENERALFORSAMLING      

   Referat af generalforsamling i Bramsnæs Hundeejer Forening d. 24-11-2011.

 

  1. Valg af dirigent : Trine Møgelvang Søndergaard  valgt.
  2. Valg af referent:  Mette Madsen.  Valg af stemmetællere:  Evi Nielsen og Palle Dam.
  3. Formanden, Bente Sønderskov, læste beretningen op og den blev herefter godkendt.
  4. Kassereren, Tina Larsen, gennemgik regnskabet, som viste et overskud for 2010/2011 på kr. 5916,-. Regnskabet blev herefter godkendt.
  5. Bestyrelsen fremlagde tre forslag:

1) Forslag til vedtægtsændringer var omdelt til alle og blev gennemgået af formanden. Med ændringerne ændres tilgangen til medlemskab, således at alle, der betaler træningsgebyr/kontingent, er medlemmer, altså også deltagere på hvalpe- og unghundehold.

2) Forslag til ændring af træningsgebyr/kontingent: alle betaler kr. 400,- pr. halvår. Passive medlemmer og støttemedlemmer betaler, som hidtil, halvt kontingent.

3) Forslag om at Hanne Nilaus tilkendes æresmedlemskab. Hanne er stoppet som træner i BHF. Bestyrelsen ville med denne indstilling tilkendegive, at vi er Hanne dybt taknemmelige for hendes mangeårige indsats i BHF, altid med godt humør, fantastisk energi og stor iderigdom.

Alle tre forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

6.    Tina fremlagde budget for 2011/2012 med et lille overskud på kr. 400,-. Budgettet blev godkendt.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Bente Sønderskov – genvalgt.  Mette Madsen – genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem -  Palle Dam, valgt for 1 år som afløser for Rene Olsen.

Valg af suppleanter:

Trine Møgelvang Søndergaard og Ib Tinghøj blev valgt.

Valg af revisorer: 

Jørgen Nielsen og Henrik Søndergaard blev valgt.

8. Eventuelt: Vagn Hansen har sagt ja til at være BHF’s nye pladsmand.

Generalforsamlingen kunne slutte af med den meget glædelige meddelelse, at firmaet KBJ Byg & Belægning ved Kenny Bøje Jensen og Kirsten Styltsvig ønskede at sponsorere fremtidig træner-træning med kr. 2500,-.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk