BRAMSNÆS
HUNDEEJER FORENING

Generalforsamling 28-11-2017

 

Tilstede er:
Ole, Annette, Stina, Ann, Ninette, Mette, Christina, Kirsten S., Evi, Stine, Annette (Hergo), Tina, Malene, Rikke, Ahmed, Bente, Kirsten t. + Ole, Vibeke, Karin, Thorbjørn, Inge.

 1. Valg af dirigent.
  Annette (Hergo)
 2. Valg af referent og stemmetæller.
  Vibeke Hjelmfort og Stine
 3. Formandens beretning til godkendelse.

Bente (formand) takker af, men ser tilbage på årene med et smil på læberne, Tina (kasseren) vælger også at sige farvel til sin post som kasserer. Både Bente og Tina ønsker at være trænere i klubben selvom de træder ud af bestyrelsen.
Se formandens beretning for året der gik.

 

Formandens beretning er godkendt

 1. Regnskab til godkendelse.


Regnskabet for 2017 gennemgås af kasseren
Se regnskab 2017 for flere detaljer.

Regnskabet godkendes

 1. Budget til godkendelse.


Budgettet 2018 gennemgås af kasseren
Se budget 2018 for flere detaljer.

Budget godkendes
 

 1. Indkomne forslag, herunder godkendelse af næste års kontingenter.

Der foreligger ingen forslag/ændringer.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Bente Sønderskov og Ninette Larsen. Bente ønsker ikke genvalg. Desuden ønsker Tina Hindsdal at udtræde af bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.
Vibeke Hjelmfort
Stine Thuesen

Valg af 2 revisorer.

Kirsten Andersen
Kirsten Syltsvig

Valg af bestyrelses medlemmer.
Ninette, Stina og Christina

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt

 1. Eventuelt.

1. Bente og Tina vil med glæde lave overlevering til den ny bestyrelse så denne kan få en god start.

 1. Der er generel underen over de små hold der har været det sidste års tid.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk